Книга Татьяны Скрыпник «Феноменологія аутизму»

Феноменологія аутизму: Монографія. – К.: Видавництво «Фенікс», 2010. – 368 с.

Скрипник Т.В. Феноменология аутизма
Формат 60х90/16. Папір офсетний. Друк офсетний.

Анотація

У монографії систематизовано світовий досвід вивчення аутизму як у теоретичному, так і в експериментальному аспектах; подано змістовний виклад дієвих корекційних стратегій, які застосовують у роботі з такими дітьми. Феноменологічний підхід сприяв опрацюванню діагностичного інструментарію, який дає змогу розкрити унікальність кожної аутичної дитини та її родини. З’ясування сутності аутизму, відповідно до феноменологічної традиції, здійснено за моделлю ідеального типу. Установлено зв’язок між діагностичними висновками й корекційними програмами; визначено критерії та показники динаміки позитивних перетворень у аутичних дітей як наслідок послідовного втілення педагогами і батьками узгоджених корекційних заходів.
Монографію адресовано фахівцям у царині загальної, спеціальної та медичної психології, науковцям і практикам, студентам факультетів психологічного і педагогічного профілю, батькам дітей з особливими освітніми потребами.

ЗМІСТ

ВСТУП (завантажити фрагмент )
ЧАСТИНА І. Світовий досвід вивчення розладів аутичного спектра
РОЗДІЛ 1. Дизонтогенез розвитку за аутичним типом
1.1. Історія вивчення аутизму як самостійного порушення розвитку
1.2. Класифікація розладів аутичного спектра
1.3. Клінічні прояви аутизму, ознаки та симптоми порушення розвитку
1.4. Механізми порушення розвитку за аутичним типом (огляд сучасних теорій)
1.5. Скринінгові дослідження розладів за аутичним типом
1.6. Епідеміологія та прогноз

РОЗДІЛ 2. Психологічний інструментарій діагностики психічного розвитку дітей з розладами аутичного спектра; діагностичні проблеми та суперечності
2.1. Діагностичні критерії аутизму за міжнародними класифікаційними системами
2.2. Дослідження осіб з розладами аутичного спектра за методом наукового спостерігання
2.3. Методики комплексного обстеження аутичних дітей (діагностична карта розвитку дитини; нейропсихологічні методики та психоосвітній профіль PEP-R)
2.4. Додаткові методи дослідження аутичних дітей

РОЗДІЛ 3. Систематизація підходів до корекції порушень аутичного спектра
3.1. Корекційні підходи директивного впливу (Прикладний аналіз поведінки, Холдинг-терапія)
3.2. Методи структурованої терапії (ТЕАССН, корекція афективної сфери, Середовищний підхід, сенсорна інтеграція, метод «ТОМАТІС», нейропсихологічний підхід, кінезотерапія, альтернативна та підтримувальна комунікація)
3.3. Ігрові методи корекції (метод «Son-Rise», Розвиток міжособистісних стосунків, метод «Floortime», метод «Міфне»)
3.4. Арт-терапевтичні заняття
3.5. Анімалотерапія (терапія за допомогою тварин)
3.6. Класифікація методів корекційної допомоги аутичним дітям

ЧАСТИНА ІІ. Дослідження аутизму у світлі феноменологічного підходу
РОЗДІЛ 4. Гуманітарна парадигма у царинах психопатології та психології
4.1. Постнекласична наукова традиція як рух від природничої спрямованості догуманітарної
4.2. Методологічні орієнтири феноменологічного напряму
4.3. Феноменологічні ідеї в контексті дослідження порушень аутичного спектра

РОЗДІЛ 5. Системно-феноменологічна діагностика осіб з розладами аутичного спектра
5.1. Наукові засади діагностики цілісного розвитку дитини з аутизмом
5.2. Порівняльний аналіз результатів обстеження різних категорій дітей у пілотажному дослідженні
5.3. Дослідження розвитку аутичної дитини в контексті її цілісної психічної організації

РОЗДІЛ 6. Психолого-педагогічна корекція розладів аутичного спектра
6.1. Програма психологічної корекції цілісного розвитку аутичних дітей
6.2. Критерії та показники динаміки позитивних перетворень у системі взаємодії з довкіллям у аутичних дітей
6.3. Професійно важливі якості фахівців для роботи з аутичними дітьми

РОЗДІЛ 7. Гуманітарна парадигма психологічної допомоги родині аутичної дитини
7.1. Дослідження мікросоціального контексту розвитку дитини з аутизмом
7.2. Програма підвищення батьківської та особистісної компетентності членів родини аутичної дитини

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК НАОЧНИХ ЗАСОБІВ ПОДАННЯ НАУКОВОГО МАТЕРІАЛУ
СЛОВНИК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ:
Додаток 1 Всесвітньо відомі люди з розладами аутичного спектра
Додаток 2 Англомовний діагностичний інструментарій для виявлення порушень в окремих психічних сферах аутичної дитини
Додаток 3 Розгалужена мережа корекційних програм для аутичних осіб у Польщі
Додаток 4 Системна допомога аутичним особам у інших країнах (деякі відомості)
Додаток 5 Звернення Джима Сінклера до батьків аутичних дітей

 

Запись опубликована в рубрике Новости, Семинар для специалистов. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий