Публикации

Скрипник Т.В. Феноменологія аутизму: Монографія. – К.: Видавництво «Фенікс», 2010. – 368 с.

Скрипник Т.В. Феноменология аутизма

У монографії систематизовано світовий досвід вивчення аутизму як у теоретичному, так і в експериментальному аспектах; подано змістовний виклад дієвих корекційних стратегій, які застосовують у роботі з такими дітьми. Феноменологічний підхід сприяв опрацюванню діагностичного інструментарію, який дає змогу розкрити унікальність кожної аутичної дитини та її родини. З’ясування сутності аутизму, відповідно до феноменологічної традиції, здійснено за моделлю ідеального типу. Установлено зв’язок між діагностичними висновками й корекційними програмами; визначено критерії та показники динаміки позитивних перетворень у аутичних дітей як наслідок послідовного втілення педагогами і батьками узгоджених корекційних заходів.

Монографію адресовано фахівцям у царині загальної, спеціальної та медичної психології, науковцям і практикам, студентам факультетів психологічного і педагогічного профілю, батькам дітей з особливими освітніми потребами.

 (завантажити фрагмент )

Скрипник Т.В. Комплексна програма розвитку дітей з аутизмом.

У навчально-методичному посібнику розкрито шляхи оптимального розвитку дітей з аутизмом, а також ті напрями фахової діяльності, які уможливлюють поступальне формування у них адаптивних процесів та вищих психічних функцій, необхідних для навчання, соціалізації та професіоналізації. Посібник адресовано фахівцям психолого-педагогічного профілю, науковцям і практикам, студентам психологічних та педагогічних факультетів.

Скачати електронну книгу

Добавить комментарий