Напрями діяльності

  1. Впровадження соціальних послуг:

1) психологічних (надання   консультацій   з  питань психічного здоров’я та поліпшення взаємин з  оточуючим  соціальним середовищем,   застосування   психодіагностики  спрямовано на вивчення  соціально-психологічних  характеристик  дітей з аутизмом та ситуації в родині, розроблення та впровадження програм психологічної  корекції, надання методичних порад);

2) абілітації дітей з особливими потребами (служба ранньої допомоги дітям з психофізичними порушеннями , надання їм та їхнім родинам психологічної підтримки; консультування, підвищення рівня якості їхнього життя);

3)соціально-психологічної реабілітації (проведення: психологічного консультування дітей з аутизмом та їхніх родин; психолого-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини; створення умов для здобуття дітьми з аутизмом освіти з урахуванням рівня їх підготовки)

4)соціально-педагогічних (проведення соціально-педагогічної корекції дітей з психофізичними порушеннями з урахуванням потреб дитини, створення передумов для входження іх у освітній простір);

5) інформаційних (надання інформації, обмін інформацією, консультування батьків, освітян, спеціалістів та дотичних до інклюзії осіб, а також поширення даної моделі через ЗМІ, за допомогою круглих столів, семінарів, конференцій, соціальної реклами).

2. Сприяння реалізації таких напрямків діяльності як:

*послідовного навчання фахівців корекційно-розвивального напряму, які працюють в садках, школах, центрах реабілітації де знаходяться діти з особливими потребами;

*  впровадження ефективного психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами у закладах освіти: алгоритмізація роботи учасників групи супроводу, командна взаємодія, робота над ІПР, реалізація, обмін досвідом;

* впровадження координації роботи педагогічних колективів освітніх закладів та команди фахівців центрів реабілітації (в тому числі – в режимі роботи виїзних бригад);

розроблення методичних і дидактичних матеріалів на допомогу практикам та батькам дітей з особливими потребами;

* створення майданчика для стажування студентів – майбутніх фахівців та практиків;

*Організація роботи клубів: для підлітків з особливими потребами та для батьків дітей з особливими потребами.