Місія, мета, завдання та функції

 

Громадська організація  “Маленький Принц” є осередком сучасного практичного та навчально-методичного напрямів роботи з дітьми, які мають порушення психофізичного розвитку ( у тому числі з аутизмом) .

Мета – сприяти  створенню необхідної ланки освітнього процесу цих  дітей, такої як : підготовка до закладів освіти, супровід та альтернативний формат навчання – ресурсні класи.

 Міссія – сформувати у дітей з особливими потребами (у тому числі дітей с аутизмом) життєву компетентність, здатність до самостійності і соціальної адаптації, сприяти інтеграції іх у суспільство, а також  забезпеченню їхнього права на рівний доступ до якісної освіти.

Завдання (стратегічний план)

 1. Консолідація членів ГО із залученням зовнішніх консультантів для повноцінного функціонування ГО, що передбачає реалізацію місії у режимі командної взаємодії, а саме: надання соціальних послуг з позиції, яка ґрунтується на чітко визначеній ідеологічній системі (цінності, принципи, традиції, стилі, методи) на базі культурно-історичного підходу;
 2. Розроблення ефективного курсу навчання для фахівців, які будуть працювати в команді, а також для батьків дітей з аутизмом як членів команди.
 3. Розроблення, апробація, популяризація та впровадження програми надання соціальних послуг для дітей з аутизмом у державну системну соціальної політики, освіти, охорони здоров’я.

                                    

Операційний план

 1. Створення команди однодумців для виконання стратегічних завдань.
 2. Удосконалення Програми надання соціальних послуг для дітей особливими потребами (у тому числі дітей с аутизмом) у відповідності до визначеної ідеологічної системи та міжнародних стандартів.
 3. Апробація удосконаленої Програми та моніторинг успішності надання соціальних послуг.

Функції:

 1. Наданння соціальних послуг:

1) психологічних (надання   консультацій   з  питань психічного здоров’я та поліпшення взаємин з  оточуючим  соціальним середовищем,   застосування   психодіагностики  спрямовано на вивчення  соціально-психологічних  характеристик  дітей з аутизмом та ситуації в родині, розроблення та впровадження програм психологічної  корекції, надання методичних порад);

2) абілітації дітей з особливими потребами (служба ранньої допомоги дітям з психофізичними порушеннями , надання їм та їхнім родинам психологічної підтримки; консультування, підвищення рівня якості їхнього життя);

3)соціально-психологічної реабілітації (проведення: психологічного консультування дітей з аутизмом та їхніх родин; психолого-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини; створення умов для здобуття дітьми з аутизмом освіти з урахуванням рівня їх підготовки)

4)соціально-педагогічних (проведення соціально-педагогічної корекції дітей з психофізичними порушеннями з урахуванням потреб дитини, створення передумов для входження іх у освітній простір);

5) інформаційних (надання інформації, обмін інформацією, консультування батьків, освітян, спеціалістів та дотичних до інклюзії осіб, а також поширення даної моделі через ЗМІ, за допомогою круглих столів, семінарів, конференцій, соціальної реклами).

 1. Сприяння організації послідовного навчання фахівців корекційно-розвивального напряму, які працюють в садках, школах, центрах реабілітації де знаходяться діти з особливими потребами;

 

 1. Сприяння організації ефективного психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами у закладах освіти: алгоритмізація роботи учасників групи супроводу, командна взаємодія, робота над ІПР, реалізація, обмін досвідом;

 

 1. Сприяння організації координації роботи педагогічних колективів освітніх закладів та команди фахівців центрів реабілітації (в тому числі – в режимі роботи виїзних бригад);

 

 1. Сприяння організації розробленню методичних і дидактичних матеріалів на допомогу практикам та батькам дітей з особливими потребами;

 

 1. Сприяння організації майданчика для стажування студентів – майбутніх фахівців та практиків;

 

 1. Організація роботи клубів: для підлітків з особливими потребами та для батьків дітей з особливими потребами.