Семінар в Польщі

Виступ на вебінарі в Польщі

24 грудня 2017 року в Інституті “Artes Liberales” Варшавського університету (Польща) відбувся Відкритий семінар-вебінар, присвячений питанням інклюзивної термінології. Спікерами були: Наталія Андрійчук – зав. кафедри Житомирського держ. пед. університету імені Івана Франка, яка проходила півроку стажування в Інституті “Artes Liberales”; Анна Чиж – професор краківського Інституту спец. педагогіки, і Тетяна Скрипник – професор кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Головними слухачами і активними учасниками обговорення наших тем були викладацькі колективи Житомирського університету імені Івана Франка та Прикарпатського національного університету.

Наталія представила порівняльний семантичний і прагматичний аналіз термінології в області інклюзивної освіти, Анна говорила про проблеми між освітньої і соціальної інтеграції людей з обмеженими можливостями в Польщі, Тетяна зупинилася на ключових поняттях безперешкодної і відповідної освіти дітей з аутизмом в освітньому просторі.

У своїй презентації Тетяна Скрипник розкрила системний підхід, який враховує і розкриває ресурси дитини (з опорою на закономірності її розвитку) і ресурси середовища (з опорою на SMART-цілі), і тільки в такому звучанні може забезпечити успіх інклюзивного процесу. В обговоренні піднімалися такі питання, як терміни, які не співпадають в українській та англійській мовах (наприклад, термін «корекція»), українські нормативно-правові «неологізми», які іноді начебто нешкідливі, хоч і створюють певні незручності (типу «Індивідуальної програми розвитку» на противагу прийнятому в усьому світі терміну «Індивідуальна освітня програма»), а іноді – принципово помилкові і вкрай невдалі (типу «асистент вчителя» як посада фахівця з вищою педагогічною освітою, при цьому – принизливою назвою і такою самою роллю в класі).

Багато чому ще треба вчитися, щоб досягти позитивних змін в Україні.                                 Тому – вперед і з піснею!

3 2 1